e-mail ons, of bel: 036 - 522 20 30 | sitemap | disclaimer


OVER SOEHNLE EN WEEGTECHNIEK

« Terug naar homepage
« Terug naar vorige pagina

Wie, wat, waar         (ons adres: zie onderzijde van deze pagina)


 

Weegtechniek Holland is opgericht in 1985 door specialisten op het gebied van elektronische en mechanische weegtechnieken, die toen al meer dan 20 jaar ervaring hadden in het ontwerpen, produceren en leveren van professionele weegapparatuur.

In Zeewolde, in het zuid oosten van de provincie Flevoland, is de onderneming gevestigd in een ruim bedrijfspand, met een groot magazijn voor de grote voorraad half- en eindproducten en een ruime hal voor de assemblage en (wettelijke) keuringen van de af te leveren weegschalen.

Zeewolde ligt centraal, precies in het midden van Nederland en vlakbij de grote snelwegen. Ideaal voor snelle dienstverlening.

Weegtechniek Holland is een door het Nederlands Meetinstituut NMi en door Verispect gecertificeerd keuringsbedrijf en is daarmee geautoriseerd voor:

  • het afgeven van CE verklaringen voor nieuwe weegschalen volgens artikel 6 van de Metrologiewet
  • het justeren en herkeuren van bestaande weegschalen volgens artikel 7 van de Metrologiewet
  • het keuren van weegschalen volgens EN 45501-8.2


LEVERINGSPROGRAMMA

                                                Het productenpakket bestaat uit:   
  

« industriële weegschalen

« medische weegschalen

« laboratorium weegschalen

«  elektronische krachtopnemers

« analoge en digitale meetversterkers

« ijkgewichten,                    klasse M1 t/m E0
« advies en know how
« ijkkeuringen, kalibratie certificaten en service ter plaatse


Zeewolde ligt centraal in Nederland


Klik hier voor: Weegtechniek op Google Maps


Weegtechniek Holland in Zeewolde
Soehnle - Professional

Soehnle fabriek en hoofdkantoor in Zuid Duitsland: Backnang
 

 

Als importeur voor de gehele Benelux van de weegschalen                        van SOEHNLE - PROFESSIONAL maakte Weegtechniek     dit merk tot een algemeen bekend en gewaardeerd product, waarbij korte levertijden en uitstekende        after sales service de kwaliteit van dit Duitse product  nog verder verhogen.

Sinds 2009 zijn ook de medische weegschalen van
SOEHNLE - MEDICAL opgenomen in het leveringsprogramma                van Weegtechniek Holland.

Inmiddels worden alle grotere platform weegschalen van SOEHNLE volledig in Zeewolde geproduceerd, (ijk)gekeurd en CE gecertificeerd.SATEX
         

Sinds 2003 is een nieuwe lijn van standaard platformweegschalen ontwikkeld onder de eigen merknaam Satex.
Deze worden in opdracht en naar ontwerp van Weegtechniek Holland geproduceerd in China en Taiwan.

De kwaliteit is gelijkwaardig aan de normale industrieweegschalen
van Europese oorsprong.
Door de grote omzet zijn de prijzen echter véél interessanter.

De weegschalen worden gebouwd met Duitse krachtopnemers en  hebben vrijwel alle een Nederlandse, NMi CE toelating op basis van de Metrologiewet (v/h IJkwet)


 
Assemblage en ijking van Satex weegschalen
Productie


Eindmontage- en keuringshal

 

 

Ook de Weightec meetversterkers en toebehoren worden in eigen beheer ontwikkeld en productierijp gemaakt.      

 Assemblage en eind testen worden per afzonderlijk toestel op een aparte testafdeling uitgevoerd, met speciaal daarvoor ontwikkelde software en simulators.

 

 

 

 

De kleinere Soehnle en Satex weegschalen komen als halffabricaat bij Weegtechniek binnen, en worden in de eindmontagehal geassembleerd, geprogrammeerd, gejusteerd en zo nodig volgens de Metrologiewet CE  gekeurd.

Fabricage en keuring van de grotere platform weegschalen vindt volledig in Zeewolde plaats.

 

 

 


Testafdeling Weightec weegprocessoren                                      

Voorraad

Levering uit voorraad
 

Het grootste deel van het leveringsprogramma wordt uit voorraad geleverd.
De grote kracht van het bedrijf zit in de bijzonder korte levertijden.
Omdat van alle weegschalen tenminste de halffabricaten op voorraad zijn, is er niet veel tijd nodig voor het afleveringsgereed maken van de binnengekomen opdrachten.


Verkoop en advies


Showroom Weegtechniek Holland

 

 

Een uitgebreide website met het volledige levering-programma, documentatie, prijslijsten en handleidingen maakt het voor de afnemers gemakkelijk om hun wensen af te stemmen op de leveringsmogelijkheden en de prijzen.

Vooral de "download" pagina met alle beschikbare documentatie van ieder type toestel wordt door de afnemers van Weegtechniek Holland bijzonder gewaardeerd.

Ruim 45 jaar ervaring op het gebied van elektronische weeginstallaties staat de afnemers van platform-weegschalen, krachtopnemers en meetversterkers bij Weegtechniek Holland ten dienste.

 

 

Telefonisch overleg over de toepassing van weegschalen, of de componenten daarvoor, zorgt ervoor dat bij ingebruikname van de apparatuur de afnemer tot zijn tevredenheid zal vaststellen dat hij precies geleverd heeft gekregen wat hij wilde hebben.


Een van uw gesprekspartners aan de telefoon

 

In de showroom in Zeewolde kunnen de meeste producten uit het leveringsprogramma :

- platformweegschalen
- krachtopnemers
- meetversterkers

worden bekeken en zijn werkend te zien.

Hier kan worden uitgeprobeerd en besproken of de aan te schaffen weegapparatuur doet wat de koper ervan verwacht.

 

 

 U krijgt deskundig advies, gebaseerd op jarenlange ervaring met industriële weegapparatuur


 

 

Ordervoortgangscontrole, verzendingen en de servicedienst worden uitgevoerd op basis van het ISO 9001 kwaliteitshandboek van Weegtechniek Holland.

Een uitgebreide administratieve verslaglegging van de geleverde apparatuur, meetrapporten en CE conformiteitsverklaringen zorgt ervoor dat de servicedienst beschikt over up to date gegevens bij reparatie en onderhoud.

Met veel afnemers is een jaarlijks onderhoudabonnement afgesproken, waardoor het gecertificeerd houden van de weegschalen binnen een bedrijf door Weegtechniek Holland wordt overgenomen.


Service dienst

Reparaties en onderhoud worden zowel in het bedrijf in Zeewolde uitgevoerd, als ook lokaal bij de afnemers ter plaatse.

Met de serviceauto’s kan tot 1500 kg aan gecertificeerde ijkgewichten worden meegenomen voor het uitvoeren van calibraties, justeringen en (NMi en Verispect) certificeringen.

De serviceauto’s hebben gespecialiseerde meetapparatuur en een uitgebreide voorraad aan onderdelen bij zich voor het snel en vakkundig kunnen uitvoeren van reparatiewerkzaamheden.

Alle service technici zijn NMi, Verispect, BHV en VCA gecertificeerd.

   


"At your service" door de hele Benelux

 

Klik hier voor de: Servicedienst tarieven

 

 

Verkoop, service, onderhoud & certificering:

Weegtechniek Holland B.V.
Patroonsweg 23
3892 DA Zeewolde
Tel.: 036 522 20 30

Websites:
www.soehnle-medical.nl (medisch)
www.soehnle-professional.nl (industrieel)
Gecertificeerd

Weegtechniek pand
Naar Weegtechniek Holland > Google Maps