e-mail ons, of bel: 036 - 522 20 30 | sitemap | disclaimer


Disclaimer


Voor alle duidelijkheid wijst Weegtechniek Holland B.V.  ('Weegtecniek') ten aanzien van de website www.soehnle-medical.nl u op het volgende: de website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Weegtechniek. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Weegtechniek. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
 
De op deze website getoonde informatie wordt door Weegtechniek met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Weegtechniek behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Weegtechniek alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Weegtechniek niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Weegtechniek, welke geen eigendom zijn van Weegtechniek, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Weegtechniek. Hoewel Weegtechniek uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Weegtechniek worden onderhouden wordt afgewezen.
 
Weegtechniek sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.


Wanneer u meer informatie wenst kunt u via de volgende link contact met ons op nemen.

 

Verkoop, service, onderhoud & certificering:

Holland B.V.
Patroonsweg 23
3892 DA Zeewolde
Tel.: 036 522 20 30

Websites:
www.soehnle-medical.nl (medisch)
www.soehnle-professional.nl (industrieel)
Gecertificeerd

Weegtechniek pand
Naar Weegtechniek Holland > Google Maps